Kleště na bonsaje


Konkávní kleštěmají široké využití a jsou velmi důležité při práci na úpravě Vašich bonsají. Zejména při stříhání silnějších větví a kořenů. 
Při stříhání větví u kmene bonsaje zanechávají zahloubený řez bez tzv. suků.