Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Sleva 5 % pro registrované

HLEDÁTE NOVOU TVÁŘ VAŠÍ ZAHRADY ?

V několika posledních letech pozorujeme, měnící se ráz a upravenost měst a obcí, nárust počtu kvalitních rekonstrukcí a výstavbu nových rodinných domů.

Objekty, které prochází rekonstrukcí jsou již zpravidla zasazeny do zabydleného prostředí s množstvím zeleně a mají určitou výhodu začlenění do obytného prostoru či krajiny. Při stavbě nového rodinného domu v ideálních případech nacházíme vhodnou parcelu s návazností na přírodu. Ve větší míře však vznikají celé soubory často různorodých staveb, které na začlenění do prostředí teprve čekají a tento proces bývá poměrně dlouhodobý.

Zahrada

Spojnicí obytného domu a krajiny je právě zahrada, soukromý svět, který nás obklopuje, vytváří intimitu, působí na naše smysly, mění se a vyzrává do krásy. A je pouze na nás, jakou zvolíme architekturu domu a jak citlivě se nám podaří skloubit ji s rázem zahrady, tak aby se harmonicky propojily a působily přirozeně.

Když uvažujeme o vzhledu našeho rodinného domu a to i v případě rekonstrukcí, je velice důležité oslovit kvalitního stavebního architekta, znát jeho práci a naslouchat, protože naše rozhodnutí ovlivní vzhled krajiny na velmi dlouhou dobu a míra odpovědnosti je právě na nás.
Stejná situace nastává i při výběru tvůrce zahrady.

Někdy můžeme mít pocit, že tento zdánlivě banální úkol zvládneme vlastními silami a kromě pocitu ze seberealizace nás těší hřejivé uspokojení z úspory finančních prostředků…tato úspora však bývá relativní.

Zahradní architekt

Prvním krokem při výběru kvalitního zahradního architekta a následně realizační firmy je osobní návštěva, seznámení se s prací projekční i realizační, posouzení kvality dodávaných dřevin, neživých materiálů a doplňků, šíři sortimentu a velikosti dodávaných dřevin. Kvalitní zahradnická firma se neomezuje na sezónní nabídku zeleně, ale je schopna operativně nabídnout i méně tradiční materiál .

Zahrady asijského typu

Jaký typ zahrady je vhodný právě pro nás naznačí poměrně čitelně architektura rodinného domu, který je odrazem nás samých. Velmi diskutované jsou právě zahrady asijského typu, tedy zahrady, které vznikají v evropských podmínkách pod vlivem inspirací asijskou filosofií.
O tom, jak rozdílné kultury se v tomto okamžiku spojují nemusíme déle hovořit. Je nutné respektovat vlivy obou stran a k tvorbě přistupovat s absolutní pokorou především k čistotě výrazu a minimalizaci výrazových prostředků.

O tom, že inspirace právě japonskou tradicí není žádnou novinkou svědčí i práce světoznámého architekta F.L.Wrighta, který pod vlivem cesty do Japonska ve 30. letech vytvořil základ moderní světové architektury a nutno dodat, že nejkrásnější moderní architektura vzniká právě v Japonsku.

Z toho vyplývá, že úspěch japonské architektury je založen na okouzlení pozorovatelem, kterého aniž si to často uvědomuje neruší žádné nadbytečné pozlátko a kombinací čistých linií vzniká harmonická forma. Inspirace přírodou v její nejryzejší podobě je zásadní.

Japonské zahrady

Pokud se rozhodneme pro zahradu japonskou, či zahradu s asijskou inspirací, měli bychom se s ní ztotožnit a nebrat ji pouze jako efektní kulisu, ale pokusit se tyto vlivy a to nehovořím o prvoplánových atributech typu budha vnést i do interiéru a života.
Čistota projevu, střídmost a estetika by měly prostoupit nás i naše okolí.

Asijské zahrady, podobně jako zahrady evropské mají svůj vývoj. Tradiční historické japonské zahrady jsou asi nejobdivovanějšími zahradami na světě. Víme, že jsou sbírkové i věrně odrážející konkrétní přírodní scenérie, že jsou prostoupeny symbolikou i fantazií tvůrce.
Inspirace tradičními japonskými zahradami se velmi dobře snoubí i s moderní stavební architekturou, právě pro svou přírodní čistotu. Každý, kdo si přeje japonskou zahradu zřejmě očekává i typické doplňky drobné zahradní architektury, jako lampy, pítka pro ptáky, studánky, bambusové prvky apod. I zde platí zásada střídmosti a opodstatnění použití daného prvku. Vždy se vyplatí investovat např.: do kvalitní velkorysé lampy, než do několika menších, levnějších kusů.

Poměrně málo známé jsou moderní japonské zahrady s filozofickým i uměleckým základem, velmi čisté a jednoduché s obrovským estetickým rozměrem u nás stále poměrně málo známé a žádané.
Moderní japonské zahrady často odráží více čitelně obraz svého tvůrce i majitele, bývají v nich instalovány objekty blízké majiteli – vzácná rodinná keramikamiska, nádoba na vodu a pod, nebo moderní umělecký objekt. Více se v nich pracuje se světlem, vodní mlhou, nečekanými materiály, sklem – opět v nejryzejší podobě.

V tomto okamžiku už bychom měli vědět o jaký typ zahrady máme zájem a nezbývá, než navštívit zahradního architekta a realizační firmu a navázat snad nikdy nekončící rozhovor o zahradě.

Spolupráce na novém díle začíná návštěvou budoucí zahrady, důkladně si s architektem prohlédneme prostor, prozkoumáme stávající prvky na parcele, pohovoříme o návaznosti na rodinný dům a okolní prostředí v případě, že uvažujeme o instalaci kamene, navštívíme jeho dostupné zdroje. Investor připraví architektovi podklady – tedy půdorysné uložení stavby na parcele v případě většího výškového převýšení i výškopisné zaměření. Dohodneme se na možnosti začlenění stávajících dřevin a prvků v zahradě, oblíbeném rostlinném materiálu, vhodnosti vytvoření vodního prvku apod.

Právě práce se stávajícími dřevinami je mimořádně vhodná, zvláště jedná – li se o staré ovocné stromy, borovice, dlouhověké soliterní keře, staré pnoucí dřeviny apod.
Aplikace tvarovacího řezu na těchto dřevinách přináší vynikající výsledky a například dokonale propracovaná jabloň vytvoří v zahradě neopakovatelnou atmosféru.

Zahradní architekt na první schůzku připraví studii zahrady, zpravidla se jedná a o půdorys, ze kterého je patrné rozložení hmot, terénní modelace, specifikace rostlinného materiálu, doporučení osvětlení zahrady, mobiliář, prvotní rozpočet – tedy odhad nákladů na realizaci zahrady, na požádání skici prostorového řešení. Nad tímto návrhem se sejdeme, architekt představí svůj záměr, inspiraci k řešení zahrady, upozorní na půdní a klimatická specifika daného prostoru a doporučí vhodnou materiálovou skladbu. V tomto okamžiku začínáme debatovat a hledáme nejvhodnější řešení estetické, funkční i finanční.

Ideální je prohlídka navržených materiálů přímo v zahradním centru.
Kámen, drtě, kamenné plotny, studánky, lampy a bambusové prvky. Zákazník má možnost vybrat si i konkrétní soliterní dřeviny do projektované zahrady, popř. si prohlédnout vyjímečné soliterní kusy z nabídky zahraničních školek, totéž platí i o jedinečných soliterních kamenech a doplňcích.

Realizace je zahájena na základě smlouvy, schváleného osazovacího plánu zahrady a rozpočtu,
Spolupráce s investory je možná na několika úrovních, jako kompletní dodávka zahrady od terénních modelací, instalace kamene, vybudování vodního prvku, závlah a osvětlení, po výsadbu a tvarování dřevin s instalací drobných prvků zahradní architektury.
Možná je dohoda o postupné realizaci zahrady, rozložené dle možností investora do několika etap. Samozřejmě lze realizovat zahradu vlastními silami na základě vypracovaného projektu s konzultacemi architekta, či dílčí pomocí realizační skupinou zahradnické firmy. Vynikající výsledek je zaručen souhrou několika vlivů – dobrou komunikací architekta s investorem, důvěře, kvalitními vstupními materiály a perfektně odvedenou odbornou prací na místě realizace.

Vzhledem k tomu, že pracujeme s živým materiálem, je v případě kompletní realizace zahrady poskytována záruka na rostlinný materiál 2 roky. Po dohodě s investorem probíhá i po dokončené realizaci kalendář údržeb, tyto služby jsou již součástí další etapy života zahrady.
Komunikace s architektem i realizátorem zahrady by však měla pokračovat i v dalších letech, tato setkání bývají velmi příjemnými okamžiky, protože vždy je co zlepšovat a objevovat a asi všichni se rádi kocháme vyvíjející se zahradou.


Zaujali vás japonské zahrady? Chcete i vy mít na své zahradě kousek Japonska?
Neváhejte a vyplňte přiložený formulář, následně vás budeme kontaktovat.

Napište si o japonskou zahradu {php}require_once("scripts/poradna.php");{/php}


Zpět na výpis novinek