Václav Novák - Prezident České bonsajové asociace (ČBA)

 • narodil se v roce 1952
 • v roce 1990 založil Bonsai centrum v Libochovicích
 • od roku 1999 se věnuje pouze bonsajím, pořádá semináře a dema v Čechách i v zahraničí, v Anglii, Francii, Belgii, Itálii, Německu, Polsku, Holandsku,Španělsku, Maďarsku, Lichtenštejnsku, Litvě a na Slovensku
 • zájem o bonsaje u V. Nováka vzbudila přednáška pana Hidea Kata a jeho synovce Hatsuji Kata z Japonska, kteří v roce 1982 navštívili Prahu. Nejprve se jednalo o hobby, které se později stalo jeho povoláním
 • v roce 1990 spolu-zakládá Bonsai klub Libochovice
 • v roce 1997 vznikla Česká bonsajová asociace (ČBA),na ustavujícím sjezdu byl zvolen jejím prezidentem
 • v roce 1998 byla ČBA přijata do Evropské bonsajové asociace (EBA) jako první země z bývalé východní Evropy
 • v roce 2003 byla ČBA pověřena uspořádáním 19. EBA-ESA kongresu v Jihlavě
 • od roku 2004 je členem výboru EBA. Jeho bonsaje můžete vidět na významných výstavách v Evropě a také v Katalogu IV. Světové výstavy bonsají z roku 2001 v Mnichově, v publikacích "The best of Bonsai in Europe 1, 2, 3, 4 a 5", "Premio Olea 2", "Bonsai a Suiseki" a mnoha evropských bonsajových časopisech
 • v roce 2007 jsme se s panem Novákem domluvili na spolupráci a on se stal odborným garantem našeho internetového obchodu
 • více na www.bonsai-novak.cz