Zlatice (Forsythia)

Zlatice jsou opadavé keře s jednoduchými nebo trojčetnými vstřícnými listy a žlutými čtyřčetnými květy, rozkvétajícími před rozvinutím listů. Většina druhů zlatic pochází z východní Asie, výjimkou je  zlatice evropská, pocházející z Balkánu.
Ve volné přírodě rostou jako keře. U nás vysazují do živých plotů.
Jako bonsaj se pěstují pro atraktivní žluté květy, které někdy již začátkem dubna vykvétají dříve než raší listy. V našich podmínkách se tyto bonsaje pěstují jako jiné venkovní.