Pokojové bonsaje - jasan pokojový

Jasan pokojový vyžaduje podobné podmínky pro pěstování jako jilm. Je vhodný na slunné místo a substrát je dobré urdžovat neustále vlhký.