Růže (Rosa)

Původ:

První zmínky o růžích, jež byly přítomny u lidských sídel máme již od dob starověku z Mezopotámie okolo roku 4000-6000 let před našim letopočtem.

 

Výskyt ve volné přírodě:

Výskyt růží je nejvíce v oblasti severní polokoule mírného pásu Eurasie s více než 100 druhy. Ve volné přírodě roste v křovinách, na mezích, okrajích lesů na světlých a sušších místech.

Popis:

Růže je relativně dlouhověká opadavá dřevina. Má několik růstových forem např. poléhavé až plazivé, popínavé nebo nízké až středně vysoké prutnaté keře. Vzrůst růže se odvíjí od formy růstu. Keřové a stromkové kolem 1 metru, popínavé 2-5 metrů u některých druhů dokonce až 10-15 metrů dlouhé liány.

Listy jsou na povrchu lesklé nebo matné. Mají zubatý okraj u některých druhů ze spodní strany chlupaté. Listy jsou lichozpeřené a na stonku vyrůstají střídavě jež v oblastech mírného pásu na zimu opadávají. Stonky jsou až na malé výjimky s trny.

Květy u planě rostoucích kultivarů jsou jednoduché oproti šlechtěným poloplným až plným. Velikost květů je zhruba od 2 do 10 centimetrů.

Má ráda slunné a vzdušné stanoviště, avšak po kratší dobu dne uvítá zastínění. Sluneční úpal má nepříznivý vliv na barvu a opadávání květů. V plném stínu chřadne a vytváří dlouhé, slabé výhony.

Zemina pro pěstování by měla být písčitohlinitá s propustnou spodní vrstvou. Důležité je zásobení půdy humusem.  Kořenová soustava je bohatě větvená se zřetelným hlavním kořenem. Zálivka v období nejintenzivnějšího růstu by měla být vydatná. Během vegetace se pravděpodobně nevyhneme škůdcům a chorobám. Nejčastěji se můžeme setkat s černou skvrnitostí, padlí růžové, rez růžová a mšicemi.

Přezimování růže snáší se zimním krytím v podobě zeminy nebo chvojí velmi dobře.

 

Zajímavosti:

Největší zahradu na světě, kde se pěstují růže najdeme v německém Sangerhausenu (Europa-Rosarium). Jako velmi stará rostlina je hluboce zakořeněna v literatuře, mytologii, symbolice a historii. Je jedním ze symbolů Panny Marie v květomluvě je symbolem lásky. Pěstuje se také jako surovina pro výrobu čajů, olejů, marmelád, léčiv a růžového oleje.

Zpracoval : IveT