Thuja

Thuje patří do čeledi Cypřišovité.  Jsou to vždy zelené jehličnany, které se v našich podmi´ínkách pěstují ponejvíce jako živé ploty.